Velkommen til ab-kongelysvej 27-33


Bygningen er bygget i den stilart, der kaldes den funktionelle tradition fra 1930erne. Fra den internationale funktionalisme kom ideen: at et moderne hus skulle indrettes til en enkel naturlig ramme om dagliglivet – funktionelt. Samtidigt ville man bevare den danske tradition for sagligt byggeri tilpasset klimaet og danske byggematerialer. Kort sagt tog man de funktionalistiske ideer til sig men det skulle være dansk. Med de nye ideer som drivkraft videreudviklede man det traditionelle, murede en-familiehus med tegltag. Huskroppen blev forenklet og raffineret, så den fremstod med en næsten kubistisk klarhed. Væk var de historistiske detaljer – det funktionelle fik betydning. Vinduer og altaner kunne placeres efter sol og udsigt, skorstene kunne placeres fremme i facaden, når det var hensigtsmæssigt. Huset kunne bestå af flere, præcise bygningskroppe i forskellige størrelser, sammensat så de tilpassede sig terrænet optimalt, diagonalt på grunden, om det skulle være.


Sidste nyt
Indlæg: 107 | Svar: 14 | Vist: 13713

tirsdag 02 september 2008

 Info fra bestyrelsen

Herover er de seneste nyheder og informationer fra bestyrelsen. Der er ikke yderligere informationer lige nu.
webmaster tirsdag 02 september 2008 - 14:29:32
kommentar: 1